นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า
บริษัท โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่ง
จัดส่งพัสดุด่วนมาตรฐานภายใน 1-3 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

เงื่อนไขการจัดส่ง
1. ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับประเภท น้ำหนัก ขนาดของสินค้า และพื้นที่การจัดส่ง โดยบริษัทจะอ้างอิงและประมาณการจากราคาค่าจัดส่งตามมาตรฐานของขนส่งนั้นๆ โดยบริษัทจะเลือกขนส่งที่มีค่าบริการและระยะเวลาในการจัดส่งที่เหมาะสมกับลูกค้า
2. บริษัท โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จะเริ่มนับเวลาการจัดส่งหลังจากได้รับหลักฐานยืนการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว กรณีชำระเงินก่อนเวลา 13.30 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันนั้นๆและหากลูกค้าชำระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป
      • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว
      • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาในการจัดส่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ในช่วงเทศกาล
4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว
5. กรุณาตรวจนับสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง
6. ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้หากกล่องบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ตามคำสั่งซื้อ ภายใน 1-3 วันทำการ ในกรณีที่สินค้าตามคำสั่งซื้อหมด บริษัทฯจะทำการคืนเงิน หรือเสนอสินค้าประเภทใกล้เคียงให้ หากลูกค้าไม่ประสงค์รับสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน ทางบริษัทจะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 3 วันทำการ