• เนื้อกรุบ หอมกรุบกรอบ 80 กรัม
    150.00 ฿
  • โชคชัย เจอร์กี้เนื้อ 60กรัม
    140.00 ฿
  • โชคชัย เจอร์กี้เนื้อ 20 กรัม
    50.00 ฿